Am înființat o firmă. Ce trebuie să mai am în vedere și să fac mai departe?
16/03/2017
Comercianții riscă suspendarea activității și amenzi de până la 2000 de lei
16/03/2017
Show all

Clauza de neconcurență poate fi introdusă în contractul dintre două firme?

 

În prezent, economia de piață nu mai poate exista în absența unui mediu concurențial lipsit de oscilații,  în interiorul căruia întreprinzătorii și profesioniștii să poată acționa liber pe piață, fără să fie nevoiți a se confrunta cu maniere neconforme, nelegale a altor operatori economici care aplică în mod distorsionat bunele practici din piață, generând fie o poziție dominantă fie monopol.

Înțelegerile dintre agenții economici prin care aceștia se angajează să renunțe, chiar și temporar, la lupta concurențială (de confruntare pe piață) au fost denumite „angajamente de neconcurență”. Angajamentul de neconcurență este acea obligație contractuală pe care una dintre părți (debitorul) și-o asumă de a nu îndeplini o activitate profesională determinată în detrimentul celeilalte părți (creditorul).

Astfel, posibilitatea pe care o are un comerciant de a închide sau de a restrânge accesul pe piață a unui anumit agent economic, fie prin înțelegeri sau chiar prin clauze inserate într-un contract, este necesar să nu încalce ordinea publică. Mai mult, dacă vorbim despre producție sau despre circulația mărfurilor, voința părților de a institui anumite restricții se poate manifesta doar în măsura în care respectă principiul libertății comerțului înscris în art. 135 din Constituție, în special al alin 1),  și anume acela că economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență.

Astfel, se naște întrebarea dacă într-un contract între două firme se poate introduce o clauză de neconcurență pentru o anumită perioadă de timp chiar și după încetarea contractului?

Este posibil ca o firmă să poată impună alteia să nu poată contracta pe același domeniu cu anumiți clienți pentru o perioadă de timp delimitată, indiferent de motivul încetării contractului?

Răspunsul este afirmativ, se poate introduce în contract o clauză de neconcurență, în baza prevederilor art. 1203 și art. 2075 Cod civil.

Clauza de neconcurență se referă la restrângerea libertății de a contracta cu o altă persoană, în sensul art. 1203 Cod Civil. Este o clauză neuzuală care trebuie acceptată în mod expres de către părți. Este util să fie inserată distinct în contract sau chiar și ca act adițional. Trebuie menționat că este înțeleasă și acceptată expres de către fiecare parte.

Trebuie stabilită în mod exact zona, regiunea geografică cu privire la care se aplică clauza de neconcurență. Regiunea trebuie stabilită și delimitată explicit: de exemplu: județul Cluj sau teritoriul României, etc.

Atunci când vorbim despre un teritoriu mai extins, este bine să se negocieze un termen mai scurt după încetarea contractului pentru care trebuie respectată clauza de neconcurență sau cel puțin condiții mai favorabile.

De asemenea, este important să fie stabilite cu precizie activitatea sau serviciile pentru care se restrânge activitatea. Este recomandabil ca acestea să se enumere în mod distinct în conținutul clauzei de neconcurență.

Pentru a evita interpretările ulterioare și răspunderea excesivă a părților, trebuie stabilite și excepțiile.

În cazul în care nu se respectă această clauză, poate interveni garanția pentru respectarea clauzei de neconcurență.

Se poate prevedea în contract o clauză penală, adică o clauză prin care părțile stabilesc plata unei despăgubiri în cazul nerespectării obligației principale. Recomandare: negocierea acestei sume ținând cont de întinderea obligației de neconcurență după încetarea contractului, de perioada de derulare a contractului, de importanța activității cu privire la care se restrânge concurența și de beneficiile pe care le-ați obținut în baza contractului.

Se poate prevedea, de asemenea, o garanție, de exemplu plata unei sume de bani sau o fideiusiune (garanție personală) sau o ipotecă mobiliară sau imobiliară, etc.

Dacă pentru oricare dintre părțile din contract, clauza de neconcurență este o clauză esențială cu privire la acesta, atunci când o înscriu în contract este necesar să-i acorde valența de clauză esențială, întrucât aceasta nu este o clauză esențială prin lege și nu este prevăzută expres.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *