Contactează-ne!
0758 03 55 88

----- SITE DE VÂNZARE! ----- NU MAI PROFESEZ ÎN DOMENIU ----------------------------- Ne puteți contacta folosind și formularul alăturat

Întrebări frecvente

1De ce este necesar să apelați la serviciile unui consilier juridic?

Întotdeauna apar situații ce implică asumarea unor riscuri, de aceea este important să aveți alături de dumneavoastră constant un profesionist care are un grad ridicat de cunoștințe juridice și este capabil să înțeleagă situația, să vă ofere răspunsuri la întrebările apărute și sfaturi cu privire la problemele cu care vă confruntați. Domeniul juridic este unul vast, complex, aflat într-o perpetuă modificare și adaptare. În împrejurări ce implică un nivel sporit de cunoaștere, înțelegere și aplicare a noțiunilor juridice, deciziile pe care le luați în prezent influențează rezultatele pe care le veți obține în viitor. Un consilier juridic foarte bine pregătit vă poate oferi siguranța și încrederea de care aveți nevoie.

2Care sunt asemănările și deosebirile dintre un consilier juridic și un avocat?

Consilierii juridici se organizează și își exercită profesia în baza Legii nr. 514 din 28 noiembrie 2003 și asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public și privat, iar avocații se organizează și își exercită profesia în baza Legii nr. 51 din 7 iunie 1995 și promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului, având dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice. Consilierul juridic numit în funcție are statut de funcționar, iar atunci când este angajat în muncă are statut de salariat, pe când profesia de avocat este liberă și independentă, formele de exercitare a profesiei de avocat fiind cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți profesionale cu răspundere limitată. Nu există nicio diferență cu privire la întinderea puterilor de reprezentare sau asistență juridică între consilieri juridici și avocați. Consilierul juridic poate pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale. Pe scurt, pe înțelesul tuturor beneficiarilor de servicii juridice, deosebirile dintre un consilier juridic și un avocat la fel de bine pregătiți sunt reprezentate de tipul de „clientelă” (consilierii juridici nu pot reprezenta persoane fizice) și modul în care sunt remunerați pentru munca depusă (unul prin salariu, iar celălalt prin onorariu).

3Ce trebuie să știm în legătură cu confidențialitatea informațiilor și conflictul de interese?

Consilierul juridic este obligat să respecte secretul și confidențialitatea activității sale; el este obligat, de asemenea, să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le poate avea. Păstrarea secretului profesional este asigurat pe tot timpul desfășurării activității profesionale a consilierului juridic. Confidențialitatea și păstrarea secretului profesional constituie unele din obligațiile fundamentale, limitele putând fi stabilite printr-o clauză de confidențialitate negociată și cuprinsă în contractul individual de muncă. Confidențialitatea poate viza toate informațiile și datele care sunt fumizate și puse la dispoziția consilierului juridic, de orice tip, indiferent de forma sau suportul pe care se transmit. Consilierul juridic păstrează secretul profesional cu privire la strategii, tactici și acțiuni pentru actualii angajatori, dar și pentru foștii angajatori. Cu toate acestea, dacă informațiile au devenit publice, obligația de a păstra secretul profesional cu privire la aceste informații, încetează.