ECHIPA

SITE DE VÂNZARE! NU MAI PROFESEZ ÎN DOMENIU Cătălin Vasiloiu – consilier juridic

„Iubesc această meserie și o fac cu pasiune. Sunt întru totul convins că, dacă dorești să fii un excelent profesionist și să iți atingi obiectivele pe care ți le-ai propus, trebuie în primul rând să ai credință în Dumnezeu, iar apoi trebuie să ai puterea și tăria nu doar să încerci să le atingi, ci să lupți și să crezi în ceea ce faci și astfel vei obține rezultatul dorit.”

Membru activ în Colegiul Consilierilor Juridici Cluj.

Licențiat în drept, absolvent al Universității Creștine "DIMITRIE CANTEMIR", Facultatea de Drept – Cluj-Napoca

Serviciile oferite, fără a se limita la acestea, sunt următoarele:

- Acordarea de asistență și consultanță juridică generală administratorului, asociaților și angajaților societății;
- Experiență profesională vastă în domeniul comercial (notificări, ordonanțe de plată, cereri în anulare, acțiuni în pretenții, acțiuni în despăgubire ş.a.);
- În materia dreptului societar: constituire societăți, divizări, fuziuni, lichidări, modificare acte constitutive, redactare acte constitutive (statute), înființări/desființări sedii secundare (puncte de lucru), autorizări obiecte de activitate, cesiuni de părți sociale sau acțiuni, excludere asociați, modificări privind organele de conducere, reduceri și majorări de capital, reprezentare și asistare în fața Oficiului Registrului Comerțului;
- Redactarea de proiecte de contracte și negocierea clauzelor legale contractuale: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, comodat, mandat, agenție, intermediere, depozit, asigurare, transport, societate, împrumut, antrepriză, alte contracte speciale, inclusiv contracte la distanță;
- În materia recuperării de creanțe: reprezentarea, asistarea și consilierea creditorilor persoane juridice în recuperarea creanțelor atât de la alte persoane juridice sau fizice, cât și de la autorități publice, prin redactarea și comunicarea somațiilor prealabile, redactarea și susținerea ordonanțelor de plată, cererilor cu valoare redusă, cererilor de chemare în judecată, cererilor de executare silită, contestațiilor la executare și asistarea/reprezentarea în cadrul acestor proceduri;

- Mediere conflicte comerciale și de muncă;
- În materia dreptului muncii: încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale la acestea, inclusiv cu privire la obligația de fidelitate, de confidențialitate, de neconcurență, a regulamentelor și politicilor interne și de personal, a Regulamentelor interne, redactare decizie de concediere, decizie de eliberare din funcție, procedura cercetării disciplinare ș.a.);
- Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate necesare desfășurării activității specifice și reprezentarea societății în fața autorităților administrației publice centrale și locale, diverse instituții private sau de stat, notariate (DSP, DSV, ITM, ORC, OCPI, etc.);
- Reprezentarea juridică a societății în instanțe;

Consultanți:

Pe parcursul desfășurării activității profesionale, apar situații în care este nevoie de două sau chiar mai multe opinii, cu scopul de a putea fi luată cea mai favorabilă decizie.

Astfel, în realizarea obiectivelor sale profesionale, consilierul juridic Cătălin Vasiloiu beneficiază de sprijinul oferit de specialiști din diferite domenii, avocați, consilieri juridici, economiști, contabili, cu care a cultivat și dezvoltat în timp relații profesionale apropiate și de lungă durată.

G. L. – avocat

Avocat G.L. este membru al Baroului Cluj, avocat pledant și de consultanță, cu o vastă acoperire a tuturor domeniilor de drept existente, precum și cu o pregătire continuă în acord cu multitudinea de modificări legislative actuale.

Absolvent al Universității Creștine "DIMITRIE CANTEMIR" București, Facultatea de Drept – Cluj-Napoca, încă de la terminarea studiilor a îmbrățișat cariera de avocat.

T. A. – consilier juridic

Membru activ în Colegiul Consilierilor Juridici Cluj.

Licențiat în drept, absolvent al Universității " Babeş-Bolyai", Facultatea de Drept – Cluj-Napoca

Cu o experiență de aproape 20 de ani în profesie, este specializat în ramuri de drept precum: drept comercial, drept civil, dreptul muncii și nu numai.

R. L. – economist, contabil

Contabil autorizat de peste 20 de ani, are experiența necesară pentru a duce la bun sfârșit sarcinile asumate, menținerea relațiilor cu autoritățile statului, cu organismele de control financiar – fiscal, aplicarea noutăților legislative pe probleme specific, minimizarea taxelor și impozitelor datorită experienței vaste, adaptarea procedurilor contabile la noutățile legislative, gestionarea situațiilor de criză și a termenelor limită, identificarea tehnicilor de maximizare a profitului.