SERVICII

„Spre deosebire de persoanele fizice care devin comercianți, societățile comerciale se nasc comercianți.”– S. Cărpenaru

Dreptul comercial reglementează relațiile sociale ale întreprinderii din momentul înființării ei până în momentul desființării (lichidării), implicațiile ramurilor de drept public în afaceri, a celor care reglementează relațiile ce se stabilesc între stat, pe de-o parte, și comerciant, pe de altă parte (dreptul administrativ, dreptul fiscal, dreptul penal etc.), relevând intervenția statului în economie. Dreptul comercial impune aplicarea unor dispoziții de drept civil (cum ar fi acele reglementări care au în vedere protecția consumatorilor, regimul juridic al bunurilor) sau a unor dispoziții din dreptul muncii (ca angajarea salariaților într-o întreprindere, răspunderea disciplinară, materială, jurisdicția muncii etc.).

„Nemo censetur ignorare legem - Nimeni nu se poate scuza, invocând necunoașterea legii”

Dreptul civil este aceea ramura de drept privat care reglementează relațiile patrimoniale și nepatrimoniale în care părțile se găsesc pe poziție juridică de egalitate, precum și condiția juridică a subiectelor de drept civil. Dreptul civil românesc reglementează raporturi patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice și abordează noțiuni precum proprietate, dezmembrăminte, drepturi, obligații, garanții, termene, răspundere, gaj, ipotecă ș.a.

„Când pornești la o acțiune, trebuie să ai în vedere și riscurile ei.” — Eugen Lovinescu

Dreptul Muncii reglementează totalitatea normelor juridice aplicabile relațiilor individuale și colective, născute între angajatori și salariații lor, ca urmare a prestării muncii și se extinde și asupra raporturilor juridice ulterioare încheierii contractului individual de muncă, cum ar fi asigurarea socială și protecția muncii. Prin adoptarea celui de al treilea Cod al muncii, respectiv Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, s-a creat posibilitatea remodelării reglementării juridice a raporturilor de muncă din economia de piață, precum și punerea sa în concordanță cu legislația în materie a țărilor membre ale Uniunii Europene, dar și cu principiile cuprinse în convențiile și reglementările Organizației Internaționale a Muncii.

Drept Comercial

- contracte comerciale - negocierea clauzelor, redactare, alte modificări conforme cu prevederile noului Cod civil – Legea 287/2009;

- litigii comerciale - asistență sau reprezentare în faza de negociere pre-procesuală cu furnizorii sau clienții și reprezentare în fața instanțelor judecătorești;

- domeniul financiar - bancar: consultanță, asistență și reprezentarea la încheierea contractelor bancare;

- infracțiuni prevăzute în Legea 31/1990 și alte legi comerciale;

- acte de societate: înființare, lichidare, fuziune, modificări ale actelor constitutive, obținere autorizații, avizări, acorduri legale pentru funcționarea societății;

- asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii comerciale, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

home_lawyer2_pdf-2-2
Calculator pentru taxa judiciară de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. (1)

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

Drept Civil

- consultanță juridică privind aspecte generale de drept civil;

- redactarea notificărilor, a somațiilor, a cererilor de chemare în judecată, a diferitelor tranzacții, a contractelor;

- consultanță și asistență în desfășurarea tranzacțiilor imobiliare;

- verificarea veridicității și a temeiniciei titlurilor de proprietate, a posibilelor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate (de ex. servitute) sau a unor eventuale garanții imobiliare instituite (de ex. ipotecă);

- asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii civile, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 - Legea nr. 287/2009

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

Dreptul Muncii

-redactarea, încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale;

- redactarea clauzelor specifice (confidențialitate, neconcurență, formare profesională, mobilitate);

- asistență în procedura disciplinară, notificări, tranzacții;

- redactarea de regulamente de ordine interioară;

- asistență în procedura alegerii reprezentanților salariaților;

- redactarea și negocierea contractelor colective de muncă;

- concedieri colective;

- accidente de muncă;

- detașări și delegări, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 - Legea nr. 53/2003

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

Drept Administrativ și Fiscal

- consultanță juridică generală în materia administrativă și fiscală;

- reprezentare în fața autorităților administrative și fiscale locale, regionale și centrale în etapele prealabile de atacare a actelor administrativ/ fiscale;

- redactarea de cereri și contestații cu caracter administrativ/ fiscal și asistarea în fața instanțelor judecătorești competente;

- opinii legale în materie administrativ-fiscală, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 administrației publice locale

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

home_lawyer2_pdf-2-2
LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

Dreptul Proprietății Intelectuale

- comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală, care include drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, know-how, informațiile confidențiale și secretele comerciale;

- protejarea drepturilor de PI, cum ar fi cumpărarea și vânzarea drepturilor de proprietate intelectuală;

- protejarea mărcilor, precum și înregistrarea mărcilor comerciale și a design-urilor în Europa și în România;

- aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală prin detectarea și prevenirea încălcării drepturilor și utilizarea metodelor alternative de soluționare a conflictelor și litigiilor comerciale, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...

Dreptul mediului

- redactarea de rapoarte de analiză juridică cu privire la aspecte de mediu, asistență la obținerea autorizațiilor de mediu, redactarea și negocierea acordurilor de mediu;

- consultanță juridică generală acordată societăților comerciale vizând cerințele legale cu privire la protecția mediului înconjurător, îndeplinirea obligațiilor de mediu și avize de mediu;

- reprezentare în litigii privind problematica mediului, precum și daune în materia dreptului mediului înconjurător, etc.


home_lawyer2_pdf-2-2
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului

Deschideți de pe pagina oficială a Ministerului Justiției:

Deschide aici...